Emmotllament

Instal·lació

4 màquines d'emmotllament en fred

2 màquines d'emmotllament en calent

2 línies de muntatge de 15 metres

1 línia d'embalatge i control de qualitat de 8 metres

Producció anual

Plantilla de 2 milions de parells